Eksjövux

Anmälan till prövning

Personliga uppgifter

Kurs (endast en kurs per anmälan)

(Var vänlig och skicka in ditt betyg)

Prövningsavgiften inbetalas på bankgiro 5813-0089 Eksjö kommun.
Kostnaden per kurs för prövning är 500 kronor. Skicka in kvitto eller kontoutdrag till EksjöVux 575 80 Eksjö.
OBS! Ange på betalningen: Prövningsavgift: Ident 0870 konto 31970