Eksjövux

Ansökan Samhällsorientering

Kursen vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och kommer från ett land utanför EU. I kursen får du bra information om Sverige, både regler och traditioner, på ditt modersmål. För dig som tillhör etableringen är kursen obligatorisk.

Kommun
Handläggare på kommunen
Tel eller e-post till handläggare
Eksjö
 
Bente Rasmussen
 
Uppgifter om deltagaren
Personnr
Modersmål
Språk 2
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnr
Ort
Telefonnr
E-postadress
OBS: När du skickar in anmälan godkänner du att dina uppgifter sparas och behandlas av Eksjö kommun.