Eksjövux

Personal

Rektor
Christian Thomsen
Verksamhetschef/Rektor
0381-363 65 christian.thomsen@eksjo.se
Studie- & yrkesvägledare
Kerstin Blomberg
Studieplanering, ansökan och studiefinansiering
0381-363 64 kerstin.blomberg@eksjo.se
Administration
Teresa Waldmann
Administratör
Arbetar 100%
0381-363 60 teresa.waldmann@eksjo.se
Linda Lövdahl Östberg
Utbildningssamordnare SFI
0381-363 99 linda.lovdahl-ostberg@eksjo.se
Allmänna ämnen
Frida Eliasson
Specialpedagog
0381-360 00 frida.eliasson@eksjo.se
Annica Brun
Lärare i matematik

0381-360 00 annica.brun@eksjo.se
Inese Luse
Lärare i svenska som andraspråk och yrkessvenska
0381-360 00 inese.luse@eksjo.se
Cecilia Hedin
Lärare i turism- och friskvårdsämnen, Sv2gr
0381-360 00 cecilia.hedin@eksjo.se
Roland Rydén
Handledare/Coach
Tjänstledig 100%
0381-360 00 roland.ryden@eksjo.se
Vård
Lisbeth Björk Spånberger
Lärare på Vård- och omsorgsutbildningen, Friskvård
0381-360 00 lisbeth.bjork.spanberger@eksjo.se
Izabella Acs
Lärare på Vård- och omsorgsutbildningen
0381-360 00 izabella.acs@eksjo.se
Michaela Helgasdotter Sjöberg
Lärare på Vård- och omsorgsutbildningen
0381-360 00 michaela.helgasdotter-sjoberg@eksjo.se
Svenska för invandrare (SFI)
Annika Jansohn
Lärare i svenska för invandrare (SFI)

0381-360 00 annika.jansohn@eksjo.se
Anna Wigelius
Lärare i svenska för invandrare (SFI)
0381-360 00 anna.wigelius@eksjo.se
Rima Makdissi
Lärare i svenska för invandrare (SFI)
0381-360 00 rima.makdissi@eksjo.se
Elisabeth Hammarlund Lorenzsonn
Tjänstledig 100%
Lärare i svenska för invandrare (SFI)

0381-360 00 elisabeth.hammarlundlorenzsonn@eksjo.se
Ann-Marie Troedsson Runbom
Lärare i svenska för invandrare (SFI)

0381-360 00 ann-marie.troedsson-runbom@eksjo.se
Jenny Törnqvist
Lärare i svenska för invandrare (SFI)
0381-360 00 jenny.tornqvist@eksjo.se
Särvux
Lena Ekdahl
Lärare i Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX)
0381-360 00 lena.ekdahl@eksjo.se