Eksjövux

Hjälp

Att söka kurser genom hemsidan

 

Kursmenyn

Klicka på "Kurser" i menyn överst på sidan. I menyn till vänster visas nu kurskategorierna, t.ex. "Grundläggande nivå" och "Gymnasial nivå", klicka på den kategori som stämmer bäst överens med vad du vill söka för kurser. Nu visas de ämnen eller kurser som finns under den kategori du har valt samt att information om kategorin visas till höger om menyn. Ett ämne visas med lite mörkare färg i menyn vilket innebär att det finns flera kurser under ämnet, klicka på ämnet för att se vilka, kurserna visas då i ytterligare en undermeny samt till höger om menyn.

 

Kurskorgen

För att söka till en kurs måste kursen först läggas i kurskorgen, det fungerar ungefär som i en webbutik. Man lägger de kurser man vill söka i kurskorgen. Kurserna kan bara läggas till i kurskorgen genom att klicka på kurskorgssymbolen som finns till höger om kursens rubrik till höger om menyn. Innehållet i kurskorgen visas i listan längst ner till vänster på sidan, under menyn.

 

Ändra i kurskorgen

För att ta bort kurser i kurskorgen klickar man på knappen ”Visa/Ändra” direkt under kurskorgslistan, möjlighet ges då att ta bort kurser ur kurskorgen, detta görs genom ikonen som ser ut som en papperskorg till höger om kursnamnet i listan. För att söka de kurser du har lagt i kurskorgen klickar du på knappen ”Ansök” under kurskorgslistan, man kommer då till samma sida som när man klickade på knappen ”Visa/Ändra” fast här finns knappen ”Ansök” längst ner under poängsummeringen vilken man klickar på för att komma till ansökningsforumläret.

 

Ansökan

Ansökan är uppdelad i tre delar. I första delen samlas personlig information in samt information om tidigare utbildning och studiefinansiering. I nästa steg fyller du i information om dina mål med studierna, kunskaper och erfarenheter samt i vilka perioder du önskar läsa kurserna du valt. I nästa steg ges möjlighet att ladda upp betyg. När du är färdig klickar du på ”Skicka ansökan”.