Eksjövux

FAQ-Vanliga frågor

Vuxenutbildning - Vanliga frågor Vi har här sammanställt vanliga frågor och svar om vuxenutbildning.

Vad är grundläggande vuxenutbildning?

Den grundläggande vuxenutbildningen vänder sig till vuxna som saknar kunskaper som uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet men även för att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.

Vad är gymnasial vuxenutbildning?

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger samma kompetens.

Var vänder jag mig om jag vill läsa vid vuxenutbildningen?

Du kontaktar din hemkommun, den kommun som du är skriven i och pratar med ansvarig för kommunens vuxenutbildning eller studie och yrkesvägledare.

Kan man fortfarande läsa upp sina betyg på vuxenutbildningen för att höja sitt snittbetyg?

Alla som har IG eller F i en eller flera gymnasiekurser har rätt till undervisning i dessa kurser, detta för att kunna få ett komplett slutbetyg. I dag har man i många kommuner tagit bort möjligheten att delta i själva undervisningen på vuxenutbildningen för att läsa upp sina betyg. Däremot har du alltid rätt att göra en så kallad prövning för att höja ett betyg. Vad en prövning är kan du läsa mer om nedan. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i den hemkommun för att se vad de har för regler i din kommun och hur de tar beslut i ditt fall.

Vad betyder och innebär prövning?

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast ingår både ett skriftligt och ett muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen. Alla har rätt att göra en prövning i vilken kommun som helst till en kostnad av max 500 kr. Avser prövningen en kurs som du tidigare fått IG eller F i har kommunen ingen rätt att ta ut avgiften.

Kostar det att läsa på vuxenutbildningen?

Undervisningen är kostnadsfri men eventuell kurslitteratur måste du själv köpa. Uppgifter om kurslitteratur lämnas av läraren vid kursstarten. Vuxenutbildningen har i regel ingen egen försäljning av läromedel till kurserna.

Måste man läsa vid vuxenutbildningen i sin egen hemkommun eller har man rätt att läsa på annan ort?

Särskild prövning har man rätt att göra i vilken kommun som helst. När det kommer till att ha klassrumsundervisning är det upp till din kommun samt kommunen du vill läsa i att komma överens om du får läsa på i den kommun du vill. Det är nämligen hemkommunen som står för kostnaderna för dina studier.

Kan man läsa komvuxutbildningar på distans?

Du kan läsa kurser på distans genom att kommunen har privata anordnare av vuxenutbildning.

Vad är Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Har jag rätt till studiemedel när jag läser på vuxenutbildningen?

Du som har fyllt 20 år och studerar på minst halvtid har rätt till studiemedel. Det finns olika studiefinansieringsalternativ för dig som ska studera på vuxenutbildningen. Mer information om dessa finner du på Centrala studiestödsnämndens csn.se

Har jag rätt att läsa "tilläggskurser" på vuxenutbildningen för att få den behörighet jag behöver för att komma in på ett program på universitet eller högskola?

Du har rätt att läsa de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till Universitet och högskola, dvs ett fullständigt slutbetyg. Vill du däremot komplettera betyget med fler kurser är det upp till din kommun att ta beslut i frågan om du har rätt till undervisning i detta.

Vad krävs för att få slutbetyg eller samlat betygsdokument?

När du är klar med dina studier på komvux får du antingen ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument.
Slutbetyg från komvux får du om du inte har slutbetyg sedan tidigare och uppfyller följande krav:Du ska ha fått minst godkänt betyg i ämnena Svenska (alternativt Svenska som andra språk), Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Övriga kurser som eventuellt ska ingå i slutbetyget kan du bestämma själv.
Mer information om komvux och vilka rättigheter du har och vilka lagar och bestämmelser som styr finner du på skolverket.se

Vad innebär utbyteskomplettering och tilläggskomplettering

Att läsa upp betyg för att höja ditt snittbetyg/jämförelsetal, kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

  • - Att utbyteskomplettera innebär att du prövar att läsa upp betyg i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas höga ditt betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla, och jämförelsetalet höjs.
  • - Att tilläggskomplettera innebär att du läser helt nya kurser för att försöka höja ditt jämförelsetal. Om betyget du får i en ny kurs höjer ditt jämförelsetal räknas det in, annars inte.