Eksjövux

Bageri

Visa/dölj mer info

Bageri

Bageri 1

KURSKOD: BAGBAG01

Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet ingår i ämnet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid arbete med framställning av bröd och konditorivaror.

Mer information på Skolverket

Bageri 2

KURSKOD: BAGBAG02

Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet ingår i ämnet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid arbete med framställning av bröd och konditorivaror.

Bygger på Bageri 1.

Mer information på Skolverket

Choklad och konfektyr

KURSKOD: BAGCHO0

Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet ingår i ämnet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid arbete med framställning av bröd och konditorivaror

Mer information på Skolverket

Hygien

KURSKOD: HYGHYG01

Ämnet hygienkunskap behandlar livsmedelslagstiftning och andra hygienbestämmelser. Det tar även upp hur livsmedelshygien påverkar livsmedlens hållbarhet.

Mer information på Skolverket

Konditori 1

Konditori 2

Livsmedel- och näringskunskap

KURSKOD: LIVLIV01

Ämnet livsmedels- och näringskunskap behandlar livsmedel och råvaror samt hur de påverkas av olika faktorer. Det behandlar dessutom hur man komponerar matsedlar och recept för olika behov samt sambandet mellan mat, dryck och hälsa.

Mer information på Skolverket

Service och bemötande

KURSKOD: SEVSEV01

Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt.

Mer information på Skolverket

Kurskorg