Eksjövux

SFI-svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) - Vux i12

Vem får delta i sfi?

Man har rätt att studera sfi när man:

Hur anmäler du dig?
Om du vill börja studera sfi kan du antingen göra en webbansökan ( finns på startsidan till höger " Ansökan SFI " ) eller så kan du kontakta Linda Lövdahl Östberg, på telefonnummer: 0381-363 99. Därefter kommer du att kontaktas av en sfi-lärare för en intervju och ett första kartläggningssamtal med tolk.

Ekonomi
Studierna är gratis men du måste själv betala förbrukningsmaterial. Du kan inte söka studielån när du går på sfi.

Individuell studieplan
När vi har genomfört kartläggningssamtal med tolk upprättar vi en studieplan. Studieplanen visar vilket datum du börjar studera, vilken kurs du ska läsa och vilka mål du har. Studieplanen visar även vilken takt du kommer att läsa i.

Studieväg 1
Du har ingen eller bara liten skolbakgrund. Du studerar i långsam takt och utvecklar din läs- och skrivförmåga. Du får uppgifter att arbeta med hemma. Du får betyg efter avslutad kurs.

Studieväg 2
Du har vana av att studera och har gått minst fem år i skola. Du studerar i lite snabbare takt och vidareutvecklar din läs- och skrivförmåga. Studierna förutsätter att du dagligen arbetar med uppgifterna hemma. Du får betyg efter avslutad kurs.

Studieväg 3
Du har god vana av att studera. Du har studerat vid gymnasium, högskola eller universitet i ditt hemland. Du studerar i snabb takt. Studierna kräver att du dagligen arbetar mycket med uppgifterna hemma. Du får betyg efter avslutad kurs.