Eksjövux

SÄRVUX

Välkommen till Särvux

Till vuxeutbildningen hör Särvux (Särskild undervisning för vuxna) som är en egen skolform. Utbildningen ges på grundläggande och gymnasial nivå. Skolformen vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador. Vänder sig till dig som fått nytt intressse för studier och vill lära dig mer. Du vill lära dig sådant som du har nytta av i jobbet eller i hemmet. Du vill klara av mer på egen hand. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt.

Du kan t ex läsa:
Svenska
Matematik
Samhällskunskap
Engelska
Datorkunskap
Historia
Geografi
Svenska/data
Språk och kommunikation
Individ och samhällle

Mer information på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3040

Hur söker man till Särvux?
För mer information kontakta Lena Ekdahl telefon 0381-360 60 eller lenekd@eksjo.se